• ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۳ مهر
  • اِلأَربِعا ٩ ربيع الاول ١٤٤٤
  • Wednesday 5 Oct 2022

شناسنامه روزنامه

ایمیل: [email protected]

 سایت: www.hadafeconomic.com

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید اصغر ملا سعیدی

سردبیر: فیروز نعیم محبوبی

رئيس شوراي سياست گذاري: مهدي آزادواري

 

نشانی: تهران، خیابان فاطمی، خیابان هشت بهشت

کوی اردشیر، پلاک 10 - صندوق پستی: 658 - 14145

تلفن تحریریه: 5- 88989451 - فاکس : 7- 88989456

سازمان آگهی ها : 88979395

سازمان شهرستان ها: 88978473

چاپ : کار و کارگر

توزیع: موسسه صمت

بالای صفحه